Voorkom en herstel

Doel van het project Voorkom en Herstel (2017-2020) is om verantwoord bewegen en het oefenen “leuk” te maken, terwijl zorgverleners goed inzicht krijgen in de oefeningen die gedaan zijn om de volgende stappen voor herstel te bepalen. Om dit te bereiken ontwikkelen en valideren vier mkb-ondernemingen in samenwerking met een kennis- en zorginstelling.

De kracht van onze partnerships

Het betreft hier een project met een crossover tussen de nationale topcluster Life Sciences & Health (LS&H) en de internationale topcluster Hightech Systemen & Materialen (HTSM) met een nauwe verbinding met de topsector Creatieve Industrie.

Het projectconsortium bestaat uit Fantazm B.V. (penvoerder), 2M Engineering Limited, Ki2Move, Rijnstate, Fontys Sporthogeschool en Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam. Het project wordt mede gefinancierd door het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Zuid-Nederland

Over Voorkom en Herstel

De gezondheidszorg verplaatst zich steeds meer naar de huiskamer en er wordt gestimuleerd dat mensen steeds meer regie over hun eigen leven nemen. Daarnaast wordt bewegen en sporten steeds belangrijker in de gezondheidszorg. Zeker nu de insteek veel meer op preventie is komen liggen.

Ook bij ziekte wordt verwacht dat in de thuisomgeving wordt gewerkt aan herstel. Dit herstel vindt echter vaak niet (compleet) plaats omdat patiënten onvolledig ingelicht worden of het niet goed begrijpen, de begeleiding tot een minimum wordt beperkt en patiënten niet gestimuleerd worden om aan hun herstel te werken.

Doelstelling van het project is het ontwikkelen van een betaalbaar modulair 3d motion sensing systeem, bestaande uit sensoren en software, waarmee eenvoudig accuraat en continu motorische parameters gemeten kunnen worden. Met behulp van de sensoren en software krijgt de gebruiker directe en persoonlijke feedback. Deze oplossing moet het mogelijk maken om op objectieve wijze gegevens aangaande de motorische en fysiologische parameters te meten en direct (persoonlijke) feedback te geven.  

Sensoren

Partners

VR Systeem

Budget

Het kernteam

Gert-Jan Brok (Bekijk bio)

Fantazm

Colin Rosen (Bekijk bio)

Fantazm

Coen Lauwerijssen (Bekijk bio)

2M Engineering

Stella Lo Giudice (Bekijk bio)

2M Engineering

Hans Bussmann (Bekijk bio)

Erasmus MC Rotterdam

Jolien de Gruijter (Bekijk bio)

Rijnstate Ziekenhuis

Steven Vos (Bekijk bio)

Fontys Sporthogeschool

Kiki Coppelmans (Bekijk bio)

Ki2Move