Toetsen en Beoordelen bij LO

Er zijn binnen Lichamelijke Opvoeding (LO) maar weinig onderwerpen die zo veel discussie losmaken als ‘toetsen en beoordelen’. Veel leraren LO vinden het lastig om leerlingen te (moeten) beoordelen, gezien de enorme verschillen in motorische vaardig-heden. Daarbij komt nog dat LO behalve beweegdoelen ook andere doelen heeft, die vastgelegd zijn in kerndoelen en eindtermen, en waarop ook beoordeeld zou moeten worden. Dit alles maakt dat er veel behoefte is aan praktisch toepasbare kennis over toetsen en beoordelen bij LO.

De kracht van onze partners

Het lectoraat ‘Move to Be’ van Fontys Sporthogeschool werkt op het gebied van Toetsen en Beoordelen van LO onder andere samen met Universiteit Gent, Universiteit Utrecht, AIESEP (de wereldwijde organisatie voor LO-onderzoek), University College Cork, scholengroep Het Hooghuis, en andere ALO’s.

Over toetsen en beoordelen bij LO

In dit project wordt onder andere in kaart gebracht hoe er in de praktijk wordt beoordeeld bij LO in Nederland, en wat de kwaliteit daarvan is. Daarbij is een belangrijk aandachtspunt dat leerdoelen, leeractiviteiten en beoordeling op elkaar moeten aansluiten (alignment). Ook doen we onderzoek naar de motivationele impact die beoordeling heeft op leerlingen. LO is erop gericht om leerlingen bekwaam én enthousiast te maken voor een actieve leefstijl. De huidige beoordelingspraktijk kan soms echter juist demotiverend zijn.

Leraren LO worden ondersteund in het formatief handelen via een ‘community of practice’ aanpak. Daarbij experimenteren zij onder begeleiding in de eigen lespraktijk met nieuwe, formatieve beoordelingsmethoden. Door deze aanpak is de kans op een blijvende doorwerking naar de praktijk groter dan via traditionele manieren van docentprofessionalisering.

We maken deel uit van een netwerk van experts uit 20 verschillende landen, om kennis uit te wisselen en te komen tot aanbevelingen voor beleid, praktijk en onderzoek.

 

Publicaties

Scholen

weken extra onderwijs

Landen

AIESEP SPECIALIST SEMINAR

Onder de vlag van AIESEP, de wereldwijde organisatie voor ALO’s en LO-onderzoek, kwamen meer dan zeventig experts uit twintig verschillende landen bij elkaar om kennis uit te wisselen en te discussiëren. Op basis hiervan is door ALO-docenten Gwen Weeldenburg, Menno Slingerland en Lars Borghouts, in samenwerking met onderzoekers uit o.a. Australië, Ierland en de V.S., een advies opgesteld aan ALO’s en onderzoekers. Dit ‘AIESEP Position Statement’ poogt richting te geven aan het onderwijs en onderzoek op gebied van beoordelen bij LO, en zal gepubliceerd worden via AIESEP, en de website www.pe-assessment.com.

Op deze website, die in eerste instantie speciaal voor het symposium is ingericht, zijn ook de video-opnames van alle plenaire lezingen, en een ‘abstract book’ met samenvattingen van gepresenteerd onderzoek te vinden. Neem gerust een kijkje!

Het Kernteam

Lars Borghouts (Bekijk bio)

Docent-Onderzoeker, Fontys Sporthogeschool

Gwen Weeldenburg (Bekijk bio)

Docent-Onderzoeker, Fontys Sporthogeschool

Menno Slingerland (Bekijk bio)

Docent-Onderzoeker, Fontys Sporthogeschool