Start(V)aardig

Wie op jonge leeftijd vaardig start, de juiste fundamentele motorische vaardigheden aanleert en plezier ervaart in sporten en bewegen, ontwikkelt dikwijls een actieve leefstijl.  

In 2019 ging daarom het vierjarige RAAK PRO project “Start (V)aardig; bouwstenen voor de buurtsportcoach ter bevordering van de beweegvaardigheid van kleuters” van start. 

 

De Kracht van onze partners 

Buurtsportcoaches hebben door het Nationaal Sportakkoord een grotere verantwoordelijk gekregen om  de beweegvaardigheid van jonge kinderen te stimuleren. Wie jong begint en de juiste  motorische vaardigheden aanleert en plezier ervaart in sporten ontwikkelt meestal een actieve leefstijl.

Het project StartVaardig wordt ondersteund door het Regiorgaan SIA en wordt uitgevoerd door een consortium van vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk, het onderzoek en het onderwijs om organisatie-overstijgend te kunnen werken. 

Over Startvaardige buurtcoaches

De huidige buurtsportcoaches functioneren vooral als uitvoerder van sport- en beweegaanbod en niet zo zeer als verbinder van sport- en beweegaanbieders op school, in de wijk, bij de sportvereniging of in de kinderopvang. De regisserende en verbindende taken vragen om wezenlijk andere competenties.

Uit interviews, bijeenkomsten en enquêtes onder buurtsportcoaches (n=100) en formele en informele sport- en beweegaanbieders voor jonge kinderen om hen heen (trainers (n=64), groepsleerkrachten uit groep 1-2 (n=21), vakleerkrachten bewegingsonderwijs (n=74) en ouders (n=20)), komt naar voren dat buurtsportcoaches worstelen met de vraag hoe zij kleuters en de (semi-)beweegprofessionals optimaal kunnen ondersteunen in het verbeteren van de beweegvaardigheid van kleuters.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is nieuwe kennis nodig over risicogroepen, beïnvloedbare determinanten en effectieve interventies ter bevordering van de beweegvaardigheid van kleuters.

In drie werkpakketten wordt inzicht verworven in:

  • de natuurlijke motorische ontwikkeling van kleuters en het risicoprofiel van kinderen bij wie de ontwikkeling achterloopt (WP 1);
  • leefstijl- en omgevingsdeterminanten van beweegvaardigheid van kleuters (WP 2);
  • het effect van interventies in de verschillende beweegdomeinen op de beweegvaardigheid van kleuters (WP 3).

De wetenschappelijke kennis uit deze werkpakketten wordt verwerkt in een proefschrift en ter bevordering van de beweegvaardigheid van kleuters, omgezet in een onderwijsmodule met bouwstenen en praktische handvatten voor (toekomstige) buurtsportcoaches (WP 4).

SCHOLEN

Partners

Regio's

Studenten

Het Kernteam

Jeroen Bovens

Fontys Sporthogeschool