Sport
encounters

In dit project wordt onderzoek gedaan  naar hoe cruciaal de rol is van eerstelijns professionals, zoals buurtsportcoaches en sociaal werkers, die mensen in kwetsbare posities begeleiden naar sportieve ontmoetingen. 

De kracht van onze partnerships

Dit partnership bestaat uit een consortium van vertegenwoordigers van onderstaande universiteiten, hogescholen en maatschappelijke partners. 

 

Sport ENCOUNTERS

In juli 2019 werd door ZonMw in het kader van het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen het onderzoeksproject Calibrating Inclusive Sporting Encounters gehonoreerd.

In dit project zal een consortium bestaande uit universiteiten, hogescholen en maatschappelijke partners de komende vier jaar onderzoek doen naar de cruciale rol die organisatienetwerken en eerstelijns-professionals, zoals buurtsportcoaches en sociaal werkers, spelen in het begeleiden van mensen in kwetsbare posities naar sportieve ontmoetingen en het organiseren daarvan.

Via twee living-labs in Utrecht en Eindhoven genereert het onderzoeksproject meer inzicht in het vormgeven en organiseren van sportieve ontmoetingen. Frontline professionals werken vanuit verschillende routines waarover beperkte kennisuitwisseling plaatsvindt. Samen met professionals en bewoners in kwetsbare posities worden praktische tools ontwikkeld.

Het doel hiervan is om tot betere toeleiding en meer structurele sportdeelname te komen. Dit vergroot de waarde(n) van sport en draagt bij aan een inclusievere samenleving voor iedereen. De te ontwikkelen tools komen na afloop van het project beschikbaar voor andere locaties en practitioners.

Het project wordt uitgevoerd door onderzoekers van:

Universiteit Utrecht (departementen Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) en Sociale Geografie en Planologie (SGPL), TU/e (Industrial Design), Fontys Sporthogeschool (lectoraat Move to Be) en Hogeschool Utrecht (lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling).

Living Labs

Partners

Disciplines

Jaar

Het Kernteam

Maikel Waardenburg (Bekijk bio)

Universiteit Utrecht

Maarten van Bottenburg (Bekijk bio)

Universiteit Utrecht

Steven Vos (Bekijk bio)

Fontys Sporthogeschool

Dick Ettema (Bekijk bio)

Universiteit Utrecht

Caroline Hummels (Bekijk bio)

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

Froukje Smits (Bekijk bio)

Hogeschool Utrecht

Gideon Bolt (Bekijk bio)

Universiteit Utrecht

Stijn Verhagen (Bekijk bio)

Hogeschool Utrecht

Anneke von Heijden - Brinkman (Bekijk bio)

Fontys Sporthogeschool