Media-uitingen (2020)

Bekijk hier media-uitingen van projecten van het lectoraat Move to Be.

Werkplek van de toekomst
Fontys, Holst Centre en TU/e werken samen met High Tech Campus Eindhoven aan de werkplek van de toekomst, de ‘Workplace Vitality Hub’. De Workplace Vitality Hub wordt gevestigd in een nieuw gebouw op High Tech Campus Eindhoven (HTC85), dat naar verwachting volgend jaar juni zal worden opgeleverd.

Workplace Vitality Hub
Fontys, Holst Centre en TU Eindhoven werken samen met High Tech Campus aan de werkplek van de toekomst.

Cijfers in de gymles
Een leerling die een 4 krijgt omdat zij een speer niet ver genoeg kan werpen. Een andere leerling die een 10 krijgt omdat hij bij de coopertest de hoogste trap haalt. 77 procent van alle leerlingen op de middelbare school krijgen nog steeds een cijfer voor gym. Maar is het wel goed om leerlingen te toetsen op hoe sportief ze al zijn?

Project POWEr FITTing
De komen vier jaar ontwikkelen studenten, onderzoekers en bedrijfsleven binnen het project POWEr FITTing oplossingen voor meer vitaliteit op de werkvloer.

COVID-19 & Sportevenementen
Grote evenementen vinden niet meer plaats. Juichen langs het veld of het parcour mag niet. Kunnen we nog grote evenementen verwachten, wat zijn de gevaren en hoe gaan we hiermee om?

COVID-19 & Gezonde generatie 2040
Hoe houden we jongere generaties fit? Hoe richten we de maatschappij in zodat bewegen leuk, aantrekkelijk en vanzelfsprekend wordt? Mai Chin A Paw, Hoogleraar Sociale Geneeskunde, doet er onderzoek naar en Jan Rotman, Hoogleraar Transitiekunde, legt uit hoe je gedragsverandering en zetje geeft.

COVID-19 & Topsport
Ook topsporters moesten thuisblijven toen coronamaatregelen werden ingevoerd. Nederlands waterpoloër Iris Wolves en teamcoach Arno Havenga vertellen over hun ervaringen en worden bijgestaan door sportpsychologe Afke van de Wouw en sportlectoren Frank van Eekeren en Steven Vos.

Voor iedereen een sportapp
Wereldwijd zijn er vele duizenden sportapps beschikbaar. Probeer uit dat enorme aanbod maar eens de gewenste app te selecteren als gebruiker. Fontys Sporthogeschool ontwikkelde samen met een aantal partners een online beslistool die sporters hierbij helpt.

COVID-19 & Gezonde leefstijl
Welke invloed hebben de coronamaatregelen op leefstijl? En wat doet het met mensen die niet van sporten houden? We vroegen het aan neuropsycholoog Erik Scherder, leefstijlonderzoeker Kirsten Verkooijen en sportlectoren Frank van Eekeren en Steven Vos.

Hoeveel loop je in een (gemiddeld) mensenleven?

Meer bewegen is echt een leerproces
Hoe belangrijk een gezonde, actieve leefstijl is, blijkt weer tijdens deze corona crisis. Staatssecretaris Blokhuis zet zijn Preventie akkoord voor een gezonder Nederland daarom nog eens extra kracht bij. Bij Fontys Sporthogeschool weten ze dat kleine aanpassingen grote effecten kunnen hebben. Toch worden ze vaak buiten beschouwing gelaten.

De vraag aan …
Het minste wat je kan zeggen is dat de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande maatregelen een grote impact hebben op de sport: sportaccommodaties werden gesloten, evenementen in de topsport en de breedtesport werden afgelast, sportcompetities stilgezet en sportclubs en fitnesscentra sloten hun deuren. Dit doet al snel vermoeden dat het slecht gesteld zou zijn met de sport, maar een crisis biedt ook mogelijkheden voor het denken in termen van kansen. 

Kinderen hebben meer baat bij Gym van een echte gymdocent
Kinderen die gym krijgen van een speciaal daarvoor opgeleide gymdocent ontwikkelen hun motoriek beter dan leeftijdsgenootjes die gym krijgen van hun reguliere docent. Voor het onderzoek hiernaar ontving Tess de Kok uit Tilburg de de Fontys Onderzoeksprijs 2020.