Media-uitingen (2019)

Bekijk hier media-uitingen van projecten van het lectoraat Move to Be.

Openbaar college technologie in de sport
De technologische ontwikkelingen in de topsport gaan snel en vinden steeds vaker hun weg naar de recreatieve gebruiker. Is dat een positieve ontwikkeling of moeten we hierop extra alert zijn? Tijdens een openbaar college gaan Fontyslectoren Steven Vos (lector Move to Be) en Colette Cuijpers (lector Recht en Digitale Technologie) in op dit onderwerp.

TEC Urban art of Movement
TEC Magazine

TEC Urban art of Movement
Het project ging van start in september 2018 en is een samenwerking tussen Fontys Sporthogeschool, Fontys Hogeschool ICT, Fontys Hogeschool Engineering, Fontys Economische Hogeschool Tilburg, Commit040 en het Urban Sports Performance Centre.

Groene omgeving belangrijker voor beginnende hardloper
Een groene en levendige omgeving met weinig hindernissen zoals drukke wegen die je moet oversteken. Dat vindt een hardloper die minder dan een jaar ervaring heeft met rennen prettig. Voor een ervaren hardloper zijn die aspecten van de omgeving minder belangrijk. Dat blijkt uit een multidisciplinair onderzoek van de Universiteit Utrecht (Sociale Geografie en Planologie, Sociale Wetenschappen), TU Eindhoven (Industrial Design) en Fontys University of Applied Sciences (Sportkunde).

Gebruik van data in de breedtesport
In de topsport is data-analyse een steeds belangrijker hulpmiddel bij het vinden van de perfecte techniek, het ideale trainingsschema of beste opstelling op het veld. En ook recreatieve sporters maken steeds meer gebruik van data. Gaan de cijfertjes straks de coach vervangen? En hoe zit het eigenlijk met privacy?

NPO
Hardlopers en openbare ruimte
Als we willen dat beginnende hardlopers niet opgeven, maar doorgaan, moet meer rekening gehouden worden met de voorkeuren van deze groep bij de ruimtelijke indeling, blijkt uit onderzoek. Ervaren en onervaren lopers blijken niet hetzelfde te willen van hun omgeving. Worden de beginners vooral gestoord door verkeer en stoplichten; ervaren hardlopers ergeren zich vooral aan wandelaars en honden. Nu steeds meer gemeenten bezig zijn met het in beweging krijgen van hun inwoners, lijkt dit belangrijke informatie voor de indeling van de stedelijke omgeving. Misschien wordt het gewoon tijd voor aparte paden voor deze groep weggebruikers?

BNR
Fontys onderzoekt bewegend leren in de praktijk
Slechts 32 procent van de basisschoolkinderen voldoet aan de beweegrichtlijn van zestig minuten matige tot zware inspanning per dag. Kinderen brengen maar liefst 500 minuten per dag zittend door en tijdens schooluren is dat percentage het hoogst. Dat moet anders, vinden ook veel leraren, maar vaak is er geen tijd of ruimte om aan de slag te gaan met methodes voor bewegend leren. Fontys Sporthogeschool en Fontys Hogeschool Kind & Educatie deden onderzoek en vonden de oplossing.

Fontys is beVLOGen over open science
Wat is Open Science, waarom is het zo belangrijk en hoe wordt het in de praktijk gebracht door hogescholen? In deze video laat Fontys zien hoe zij open science mogelijk maken.

Driemaal RAAK – subsidie voor drie projecten
Recent werd de uitslag van de laatste RAAK Publiek ronde bekend gemaakt. Nationaal zijn in totaal 53 aanvragen ingediend, waarvan er 24 zijn gehonoreerd. Van de vijf Fontys-aanvragen hebben drie projecten subsidie toegekend gekregen: ‘De buurtsportcoach als katalysator voor beweegvriendelijke buurten’, ‘Vechtsport als sociaalpedagogisch interventie’ en ‘RISE interventie, minder zitten na een beroerte’.

Slimme looproute in Eindhoven zonder licht
De slimme beweegroute rondom de vijvers in de wijken Eckart-Luytelaar in Woensel zit zonder licht. Het project is pas twee jaar oud en aangelegd met Europese subsidie. De verlichting is al een tijdje stuk.

Gymles is geen pauzenummer
Als ze willen, kunnen Fontys-docenten Lars Borghouts en Menno Slingerland elke week wel een workshop geven op een middelbare school. Die zitten echt te springen om een beter beoordelingssysteem voor het vak lichamelijke oefening, merken zij. De twee docenten/onderzoekers van de Sporthogeschool kregen maandag de Onderzoeksprijs 2019 voor Een punt voor gym, hun onderzoek dat helemaal aan dat beoordelingssysteem is gewijd. 

Lectoren hbo’s Sport en Bewegen over innovatie in sport
Kenniscentrum Sport sprak op de Dag van het Sportonderzoek in Den Haag met lectoren in het hbo over de invloed van technologie en innovatie op sport en bewegen. In de video die daarvan werd gemaakt komen lectoren Steven Vos en onderzoekers Dennis Arts, Kevin Hoes en Stephanie Salmon aan het woord.