Krachtvoer

Dit project heeft tot doel een update van Krachtvoer te maken die (nog) beter aansluit bij de bredere Gezonde School aanpak. 

Krachtvoer is een online platform ten behoeve van een lesprogramma voor VMBO scholen om gezond voedingsgedrag van leerlingen te stimuleren.

De kracht van onze partners 

Krachtvoer is via een online platform ontwikkeld door de vakgroep Gezondheidsbevordering van de Universiteit Maastricht en CITAVERDE College, in samenwerking met het Voedingscentrum, TNO, Fontys, het Nederlands Jeugd Instituut, ResCon en Schools for Health Consultancy met een subsidie van ZonMw. Er is voortgebouwd op de papieren versie van Krachtvoer waaraan naast de huidige partners ook is bijgedragen door de Hartstichting. 

Over Krachtvoer

Krachtvoer is een lesprogramma voor VMBO scholen dat gericht is op de bevordering van gezond voedingsgedrag van de leerlingen. Dit programma is effectief gebleken maar is ook enigszins gedateerd en enkel gericht op voeding. Om een update te maken en ook aandacht aan sport en bewegen te schenken in Krachtvoer is een onderzoeksaanvraag gedaan. Deze is goedgekeurd door ZonMw. In dit onderzoek staat de doorontwikkeling van het lesprogramma centraal.

De uitvoering van het programma wordt gevolgd door onderzoek; niet zozeer om de effectiviteit van het programma te testen, maar vooral om kansen en barrières voor succesvolle uitvoering te identificeren. Deze kennis gebruiken we dan weer om Krachtvoer aan te passen, om op deze manier stap-voor-stap te komen tot een programma dat VMBO scholen ondersteunt in het realiseren van hun ambitie om het gemakkelijker te maken voor docenten en leerlingen om gezonde keuzes te maken.

Modules

Partners

Jaar

Lesprogramma Krachtvoer

Krachtvoer is een bewezen effectief lesprogramma over gezond voedingsgedrag voor leerlingen uit het VMBO.

Het Kernteam

Teun Remmers

Fontys Sporthogeschool

Marion Willems

Maastricht University

Steven Vos

Fontys Sporthogeschool

Patricia van Assema

Maastricht University