KEIGAAF

KEIGAAF is de aanpak om een actieve en gezonde leefstijl onder basisschool kinderen in Eindhoven te bevorderen.

Door een school-, wijk- en thuis omgeving te creëren waar kinderen uitgenodigd en gestimuleerd worden  om meer te bewegen en gezonder te eten, verwachten we dat kinderen in de nabije toekomst fitter zijn en dat er een stijging in overgewicht wordt voorkomen.

De kracht van KEIGAAF is de samenwerking binnen de school en de wijk, waarin meerdere personen samen werken om KEIGAAF tot een succes te maken.

De kracht van onze partnerships

De KEIGAAF aanpak is een samenwerking van het lectoraat ‘Move to Be’ van Fontys Sporthogeschool, de afdeling Gezondheidsbevordering van de Universiteit Maastricht, SALTO scholenstichting, Sportformule sportorganisatie en Lumens maatschappelijk werk. Ook de gemeente Eindhoven, GGD Brabant-Zuidoost, Buro Cement en Stichting Omnia Zuidoost-Brabant zijn betrokken bij KEIGAAF.

De KEIGAAF aanpak wordt gefinancierd door Fonds NutsOhra. FNO is een vermogensfonds dat zich inzet voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Met het programma ‘Gezonde Toekomst Dichterbij’ ondersteunt FNO projecten om de gezondheidsverschillen tussen gezinnen in achterstandssituaties te verkleinen, zodat voor deze kinderen en hun ouders een gezonde toekomst dichtbij komt.

Over keigaaf

Keigaaf-basisscholen creëren een gezonde omgeving op maat. Een school waarin bewegen en gezonde eetgewoonten worden gestimuleerd en KEIGAAF-activiteiten worden uitgevoerd. De KEIGAAF-activiteiten worden bedacht door een werkgroep van de school. Leden van deze KEIGAAF-werkgroep zijn leerkrachten, sportcoördinatoren, vakdocenten, maatschappelijk werkers, medewerkers van de kinderopvang en ouders. De werkgroep zorgt ervoor dat de mogelijkheden en behoeften per kind goed in kaart wordt gebracht en bundelt haar krachten om KEIGAAF-activiteiten uit te kunnen voeren. 

Onderzoekers

Onderzoekers ondersteunen de KEIGAAF-werkgroep. Ze bieden expertise op het gebied van mogelijke KEIGAAF-activiteiten en ondersteuning bij de totstandkoming van de inventarisatie van de kinderen. Met de resultaten van deze inventarisatie kan de KEIGAAF-werkgroep aan de slag.

bewegen EN Gezond ETEN

Er zijn allerlei mogelijkheden voor KEIGAAF-activiteiten. Bijvoorbeeld, het creëren van een beweegvriendelijk schoolplein, het stimuleren van actief transport naar school, het aanbieden van naschools sportaanbod, het stimuleren van water drinken op school of het aanbieden van een gezonde lunch. Op welke activiteiten de KEIGAAF-werkgroep inzet, is afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden van de kinderen, de school en de wijk.

school- en gezinsaanpak

Met deze KEIGAAF-activiteiten kunnen alle basisschoolkinderen bereikt worden. Gezondheid is immers van iedereen. Voor ouders van kinderen met gezondheidsachterstanden biedt KEIGAAF leefstijlcoaching aan. Leefstijlcoaches van Stichting Omnia Zuidoost-Brabant begeleiden ouders die behoefte hebben aan coaching op het gebied van opvoeding en leefstijl. Kinderen met gezondheidsachterstand uit groep 5 tot en met 7 van KEIGAAF scholen en hun ouders komen in aanmerking voor KEIGAAF-leefstijlcoaching.

 

Scholen

Kinderen & Ouders

Betrokken studenten

dagen beweeggedrag

Showcase

Lancering nieuwe speelvoorziening en route

Leerlingen van KEIGAAF-school ‘De Opbouw’ mochten een speelveld in de buurt opnieuw inrichten. Er is een veilige looproute tussen school en het veld gerealiseerd en iedere klas gaat tenminste 1 keer per week tijdens de verlengde ochtendpauze (30 min ipv 15 min) naar het veld om daar te spelen. Hierdoor ontstaat ook meer ruimte voor actief spel op het schoolplein voor de klassen die daar pauze hebben.

Introductie ‘de Beweegbox’

Een aantal KEIGAAF scholen is aan de slag gegaan met ‘Bewegend Leren’. Lesstof wordt op een actieve manier opgepikt en de beweegbox biedt vele mogelijkheden om dit om een leuke en efficiënte manier toe te passen in de klas.

Het Kernteam

Dave Van Kann

Docent/Onderzoeker & Co-Promotor, Fontys Sporthogeschool

Steven Vos

Lector & Promotor, Fontys Sporthogeschool

Maartje Kunen

Docent/Onderzoeker, Fontys Sporthogeschool

Sacha Verjans

Promovendus, Universiteit Maastricht

Stef Kremers

Promotor, Universiteit Maastricht

Sanne Gerards

Co-Promotor, Universiteit Maastricht

Maria Jansen

Projectadviseur, GGD Zuid Limburg