LECTORAAT MOVE TO BE

ONDERZOEK

De professionalisering van studenten, docenten en werkveld door middel van toegepast, praktijkrelevant onderzoek vormt ons uitgangspunt. De kennisontwikkeling in het lectoraat staat primair ten dienste van het onderwijs en het werkveld, maar dient tevens relevant te zijn voor het wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek.

Onderzoekspartners

Samen met al onze werkveldpartners, als lerende organisatie blijven innoveren, met als doel de continue professionalisering van het curriculum en het werkveld van sport en bewegen.

Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Maastricht, Universiteit Utrecht, Hanzehogeschool Groningen, Haagse Hogeschool, imec Nederland, Hogeschool Utrecht, Universiteit Gent, KU Leuven, gemeente Eindhoven, Fantazm, 2M Engineering, K2Move, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rijndam, Rijnstate, gemeente Utrecht, SportUtrecht, stichting Life Goals, PSV Foundation, FC Utrecht, InnoSportLab Sport & Beweeg, Hogeschool Windesheim, VU Amsterdam, Kenniscentrum Sport en Bewegen, Mulier Instituut, Fontys Hogeschool ICT, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Fontys Hogeschool Social studies, Fontys hogeschool MER, Sportservice Noord Brabant, Kennislab BIOR Noord, Stichting Sports & Technology, Salto Basisscholen Eindhoven, Citaverde, voedingscentrum, TNO, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, KVLO, Lumens, Beroepsvereniging Wij Buurtsportcoaches, en andere.

ONDERZOEKSLIJNEN

ACTIEVE LEEFSTIJL

Binnen het kennisthema ‘actieve leefstijl’ van het lectoraat Move to Be staat het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl centraal. We richten ons binnen deze onderzoekslijn enerzijds op volwassenen die het moeilijk vinden om een actieve leefstijl te combineren met werk en zorg voor een gezin en anderzijds op individuele en ongebonden breedtesporters zoals hardlopers, fietsers en wandelaars die behoefte hebben aan begeleiding op maat om blessures te voorkomen en demotivatie te overwinnen. We kijken met name naar de rol die technologie hierbij kan spelen.

LEREN BEWEGEN

Binnen het kennisthema leren bewegen van het lectoraat Move to Be staat het stimuleren van bewegen in en rondom de school centraal. Onze ambitie is om ALLE jongeren een gezonde, actieve start van hun leven te kunnen bieden. We maken een onderscheid tussen twee onderzoekslijnen binnen Leren Bewegen:

  • lichamelijke opvoeding;
  • bewegen in en rondom school. 

BEWEEGVRIENDELIJK OMGEVING

Binnen het kennisthema beweegvriendelijke omgeving van het lectoraat Move to Be staat het gebruik van de openbare ruimte voor sporten en bewegen centraal. Onze ambitie is om de openbare ruimte zo in te richten dat mensen gestimuleerd worden om te bewegen.

Enkele voorbeelden van onderwerpen waar de onderzoekslijn ‘beweegvriendelijke omgeving’ zich mee bezig houdt zijn: meten en monitoren van het gebruik van de openbare ruimte, interdisciplinaire samenwerking in de openbare ruimte en laagdrempelige interventies in de openbare ruimte.

MOVE TO BE.

Het lectoraat Move to Be is verantwoordelijk voor de stimulering, organisatie en coördinatie van het onderzoek van Fontys Sporthogeschool. De professionalisering van studenten, docenten en werkveld door middel van toegepast, praktijkrelevant onderzoek vormt het uitgangspunt. De kennisontwikkeling in het lectoraat staat primair ten dienste van het onderwijs en het werkveld, maar dient tevens relevant te zijn voor het wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek.

Het lectoraat is gekoppeld aan de verschillende opleidingen van Fontys Sporthogeschool: de bachelor opleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding, de bacheloropleiding Sportkunde, de master Sport- en Bewegingsonderwijs en de master Healthy Ageing Professional. Het lectoraat Move to Be, onder leiding van lector Steven Vos, is officieel gestart op 7 november 2013 (klik hiernaast voor het videoverslag van de intreerede van lector Steven Vos), en bouwt voort op het lectoraat Fysieke Activiteit & Gezondheid (2007-2013).

Het lectoraat Move to Be werkt in nauwe samenwerking met het onderwijs en het werkveld aan slimme, praktijkrelevante oplossingen om verantwoord en duurzaam te sporten en bewegen, en dit op maat van personen, hun omgeving en de setting waarin ze vertoeven. Van het kind dat geïnspireerd wordt door het bewegingsonderwijs, over de volwassene die een actieve leefstijl probeert in te passen in de alledaagse drukte, tot de senior die het plezier in sport en bewegen (opnieuw) ontdekt. Om deze ambitie te realiseren beschikt het lectoraat Move to Be over een multidisciplinair team van (gepromoveerde) docent-onderzoekers. Zij hebben oog voor maatschappelijke innovatie, durven te ondernemen, kunnen anderen inspireren en geloven in de kracht van samenwerking tussen verschillende disciplines. De inbedding van praktijkgerichte onderzoeksprojecten in het onderwijs én in het werkveld (o.a. in professionele werkplaatsen en living labs) is hierbij de sleutel tot succes.

 

De ambities van het lectoraat worden uitgewerkt rondom drie centrale kennisthema’s: (i) leren bewegen, (ii) actieve leefstijl, en (iii) beweegvriendelijke omgeving. Binnen ieder van deze kennisthema’s wordt in onderzoeksprojectensamengewerkt met studenten, docenten, werkveldpartners en nationale en internationale kennisinstellingen. De nieuwste inzichten op basis van het onderzoek worden niet enkel geïmplementeerd in het onderwijs en gerapporteerd in wetenschappelijke en werkveld publicaties, maar worden ook breed verspreid door middel van presentaties op (inter)nationale studiedagen en congressen, media-uitingen en vertaald naar de beroepspraktijk in de vorm van workshops, tools en adviezen.

ONDERZOEKERS

Onderzoeks-partners

Lopende projecten

PUBLICATIE UITINGEN

Het Lectoraatsteam

WIL JE MEER WETEN OVER het lectoraat?

Neem contact op voor meer vragen rondom het lectoraat en de onderzoeken.