fontys share informatieplein

‘leren bewegen’ 

We weten dat fysiek actieve kinderen ook fysiek actieve volwassenen worden: “Jong geleerd is oud gedaan” is hier dus op van toepasing. Het is dus van wezenlijk belang dat kinderen goed leren bewegen. Binnen het kennisthema ‘Leren bewegen’ van het lectoraat Move to Be staat het stimuleren van bewegen in en rondom de school dan ook centraal. Onze ambitie is om ALLE jongeren een gezonde, actieve start van hun leven te kunnen bieden.

Kennisclips SHARE 2021

Minder zitten, zo doe je dat!

Effectieve manieren om het zitgedrag van jezelf, studenten én medewerkers aan te pakken. We zitten tegenwoordig veel, maar dan ook veel meer. Zeker nu iedereen thuiswerkt. In deze sessie ga ik in op de gevolgen van het vele zitten én presenteer ik Evidence-Based manieren om het zitgedrag van jezelf, studenten en medewerkers aan te pakken. Interessant en belangrijk onderwerp, zeker nu!

THUISWERKTIPS: GEZONDHEID, GELUK EN BETERE PRESTATIES

Voor velen geldt bij thuiswerken: “Je houdt ervan of je haat het”. Voor velen is het ook een dilemma: werk ik nog thuis of leef ik op mijn werk? Wat is nog werk en wat is privé?  Als we optimaal willen functioneren terwijl de scheidslijnen tussen werk en privé nog verder vervagen, moeten we een holistisch perspectief overwegen van wat ‘privé’ inhoudt. Dit moeten we vervolgens gaan meenemen in ons ‘werk’.

BEWEEGSTIMULERING OP DE BASISSCHOOL

Een veel gehoord geluid wanneer het gaat over beweegstimulering. Beweegstimulering klinkt in de praktijk best eenvoudig en in de basis is het dat ook, maar om leerlingen daadwerkelijk aan te zetten tot duurzame gedragsverandering en ze daarmee structureel meer te laten bewegen, blijkt een stuk complexer. Deze complexiteit zit hem onder andere in het samenspel van verschillende onderdelen van een samenhangende beweegstimuleringsaanpak op school. Hierin hebben naast de usual suspects, zoals het bewegingsonderwijs en de pauzes, ook de leerkrachten en bredere community, inclusief ouders, een belangrijke positie.

Workshops uitgelicht

ONTWIKKELING VAN MOTORISCHE VAARDIGHEDEN BIJ KLEUTERS: HET STARTVAARDIG ONDERZOEK
Al op kleuterleeftijd bestaan er belangrijke verschillen tussen de motorische vaardigheden van kinderen. Maar hoe komt dit en wat kunnen we daar dan vervolgens aan doen?

Teun Remmers

EEN GYMDOCENT MET EEN MASTERDIPLOMA: VAN ‘NICE-TO-HAVE’ NAAR ‘MUST-HAVE
De maatschappelijke uitdagingen worden steeds complexer en ingewikkelder. Goed en voldoende (afwisselend) bewegen is vaak een essentiële factor die bijdraagt aan een positieve bijdrage aan deze uitdagingen. De basis daarvan wordt teruggevonden in het best mogelijke bewegingsonderwijs en een beweegvriendelijke schoolomgeving. ‘Simpele’ oplossingen voldoen vaak echter niet (meer). De Master Sport- en Bewegingsonderwijs stelt professionals in staat de complexiteit van de problematieken op waarde te schatten en daar passende oplossingen voor te ontwikkelen, waarmee het werkveld van sport en bewegen betekenisvolle stappen voorwaarts maakt. In deze sessie tonen we aan de hand kernmodules in de opleiding praktische voorbeelden hoe master-studenten hun eigen beroepspraktijk sterk hebben verbeterd en waarom het ‘masterschap’ van de LO’er essentieel is.

Dave van Kann

EEN LEVEN LANG BEWEGEN BEGINT BIJ DE BASIS(SCHOOL)
In pogingen om het zitgedrag van kinderen en jong volwassenen terug te dringen en fysieke activiteit te stimuleren wordt met regelmaat gewezen op de rol van de basisschool en meer specifiek de gymles. Maar wat is de invloed van kenmerken van de gymles op het beweeg- en zitgedrag van basisschoolkinderen? En hoe kunnen we de impact vergroten? In de SALTO-studie (Stimuleren van een Actieve Leefstijl door Top gymOnderwijs) wordt dit onderzocht. Benieuwd naar de resultaten tot nu toe? Kom dan naar deze sessie.

Anouk Adank

ONDERZOEK & LICHAMELIJKE OPVOEDING: EEN PERFECTE MATCH
Binnen het kennisthema ‘Leren bewegen’ van het lectoraat Move to Be staat het stimuleren van bewegen in en rondom de school centraal. Onze ambitie is om ALLE jongeren een gezonde, actieve start van hun leven te kunnen bieden. In deze sessie presenteren we een aantal onderzoeken die nu lopen en laten we voorlopige resultaten zien.

Gwen Weeldenberg, Menno Slingerland en Lars Borghouts

EEN PEDAGOGISCH PRESTATIEKLIMAAT IN DE SPORT – KAN DAT WEL?
Het lijkt onuitroeibaar in de sport; trainers die hun pupillen te hard aanpakken of zich anderszins grensoverschrijdend gedragen. Momenteel is er enorme aandacht voor de misstanden binnen de turnsport, maar binnen andere bonden speelt dezelfde problematiek. Je zou bijna denken dat het er ‘bij hoort’ wanneer je kinderen tot een ultieme prestatie wilt brengen.

Tijdens deze workshop hoor je hoe de KNGU momenteel bezig is om zaken anders aan te pakken. Je krijgt een inkijkje in de nieuwe pedagogische visie en de interne opleiding die op dit moment als pilot draait: ‘Op weg naar een pedagogisch prestatieklimaat; The Dutch way’.

Gertjan van Dokkum

partners