fontys share informatieplein

‘buurtsport’ 

Sporten en bewegen in de openbare ruimte wordt een steeds grotere tak van sport. Het aantal beoefenaars van duursporten zoals hardlopen, skeeleren, fietsen en wandelen is in de laatste jaren ontzettend veel gestegen. Inmiddels beoefent ongeveer één op de vijf mensen één of meerdere van deze sporten wekelijks. Reden genoeg om je als beleidsmaker of buurtsportcoach verder te ontwikkelen op dit gebied.

Onderzoek & projecten

DE BUURTSPORT-COACH ALS KATALYSATOR VOOR BEWEEG-VRIENDELIJKE BUURTEN

Hoe kunnen we buurtsportcoaches beter toerusten om als schakel tussen beleidsmakers en inwoners, samen met andere professionals, beweegvriendelijke buurten te faciliteren, realiseren of beter gebruiken? Dat is de vraag die we in dit tweejarig onderzoeksproject, medegefinancierd door Regieorgaan SIA onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gaan beantwoorden. Het resultaat is een online leeromgeving, toegankelijk voor iedereen.

BEWEGEN IN DE OPENBARE RUIMTE (BIOR) EN BEWEEGVRIENDELIJKE OMGEVING (BVO)

Fontys Sporthogeschool (FSH) en Sportservice Noord-Brabant (SSNB) werken al jaren samen rondom meerdere maatschappelijke uitdagingen. Denk hierbij aan het lokale partnership in Roosendaal waarin Sportkunde studenten, SSNB en gemeente Roosendaal samen werken aan het in beweging brengen en houden van de inwoners van Roosendaal.

VSG magazine

In de online leeromgeving voor buurtsportcoaches vind je kennis en instrumenten passend bij het werken in of aan een beweegvriendelijke omgeving. 

De tool helpt bij het zoeken van kennis in de thema’s beleid, sport & bewegen, inwonersparticipatie, samenwerken en fysieke omgeving. Er is ook een stappenplan opgesteld voor het ontwikkelen van een beweegvriendelijke plek.

Workshops uitgelicht

SAMEN AAN DE SLAG MET EEN BEWEEGVRIENDELIJKE BUURT
Samen de slag met www.beweegvriendelijkebuurt.nl. In dit deze online leeromgeving vind je kennis, concrete instrumenten en een stappenplan wat je helpt bij het werken in en aan een beweegvriendelijke omgeving. Een inspiratiesessie voor buurtsportcoaches, beleidsmedewerkers en andere sport- en beweeg professionals die aan de slag willen met een Beweegvriendelijke Omgeving (BVO) of Bewegen In de Openbare Ruimte (BIOR).

Maartje Kunen

BRABANT BEWEEGT BUITEN HELPT JE OP WEG NAAR EEN BEWEEGVRIENDELIJKE OMGEVING
Brabant Beweegt Buiten helpt je op weg naar een beweegvriendelijke omgeving. SSNB & Fontys Sporthogeschool bundelen hun ervaring en expertise op het vlak van een beweegvriendelijke omgeving en bewegen in de openbare ruimte, in de professionele werkplaats Brabant Beweegt Buiten. We helpen beleidsmedewerkers, buurtsportcoaches en andere professionals graag op weg. Benieuwd hoe? Kom dan naar deze sessie.

Maartje Kunen, Noud van Herpen (SSNB) en Daan Ruimerman (SSNB)

ACHTER DE GOAL VAN ACTIE TOT UITVOERING
Achter de goal wordt DE beweegvriendelijke ontmoetingsplek voor FSH & FC Eindhoven. In deze inspiratiesessie nemen we je mee van idee tot uitvoering. We bespreken zowel de fysieke voorzieningen (hardware) als de programmering (software) vanuit ons Fontys/FC Eindhoven partnership waarin we o.a. samen met studenten maatschappelijke doelgroepen in beweging brengen! En vergeten daarbij ook de organisatie (orgware) van dit alles niet!

Maartje Kunen en Birgit Arts

partners