fontys share informatieplein

‘upgrade jezelf’ 

Werken aan je persoonlijke ontwikkeling, inspiratie opdoen of je (zakelijk) netwerk uitbreiden? Dat kan ook bij Fontys. Zodat je na je opleiding(en) jezelf kunt blijven ontwikkelen, een leven lang.

Masters, post-bachelors, cursussen, events, minicolleges, nieuws of verhalen, passend bij jouw vakgebied. Voor het vakgebied sport, bewegen, onderwijs en gezondheid hebben wij een beknopte samenvatting gemaakt op deze pagina. Wil je alle opties bekijken die Fontys aanbiedt? Kijk dan op:

Fontys Pro: alles voor een leven lang ontwikkelen op één plek.

Opleidingen

Events

Kennisclips

Nieuws

Opleidingen en cursussen

master Sport- en bewegingsonderwijs

Het vak lichamelijke opvoeding, of bewegingsonderwijs, wil jeugd bekwaam maken voor een levenslange actieve leefstijl. Als docent LO en vakdocent draag je hieraan bij, maar wil je dat wellicht nóg diepgaander doen. In deze master doe je de kennis en kunde op om de (eigen) LO-omgeving te vernieuwen.

master healty ageing

We worden steeds ouder en willen dat op een gezonde manier doen. Als aanstaand professional in het werkveld van gezondheid, welzijn en sport krijg je dan ook te maken met een steeds oudere doelgroep. Tegelijkertijd brengt de ouder wordende samenleving specifieke bestuurlijke, maatschappelijke en organisatorische uitdagingen met zich mee. De master houdt zich daarom bezig met dé toekomstvragen van de volksgezondheid.

CURSUS Visie in sport en bewegen

Hoe ga je om met kansen en bedreigingen in de sport? Hoe maak je een goed sportbeleid en hoe creëer je draagvlak? Leer het in deze cursus!

Driedaagse cursus start 13 apr.

Cursus vitalitiet op de werkvloer

Zie jij het belang in van gezonde medewerkers? In deze vijfdaagse praktijkgerichte en duurzame cursus zet je de eerste stap naar een gezondere werkplek voor jou en je collega’s!

Vijfdaagse cursus start op 29/09 

Cursus bewegen in de openbare ruimte

Welke kansen biedt de nieuwe omgevingswet? Hoe zet je het Nationaal Sportakkoord in en met welke financieringsmiddelen?
Ontdek het in deze driedaagse cursus!

Driedaagse cursus: 21/4, 2/6 en 7/7

Cursus gezond ouder worden

Kijk vanuit een totaalperspectief naar gezond ouder worden en verdiep je kennis in een gezonde en actieve leefstijl voor ouderen.

Eendaagse cursus op 9 februari

Cursus LEIDINGGEVEN AAN SPORTPROFESSIONALS

Ben jij die sport- of beweegprofessional die zijn of haar leidersschapskwaliteiten verder wilt ontwikkelen? Volg dan deze cursus!

Vijdaagse cursus start 11 april 2022

Cursus TRAININGSLEER EN MONITORING

Wil jij als trainer of coach meer sturing geven aan je trainingen en wedstrijden? Volg dan deze tweedaagse cursus en maak een vliegende start!

Data: 2 feb en 23 feb

Cursus SPORTSUBSIDIE BASIS EN GEVORDERDEN

Welke subsidieregelingen zijn er voor de sport? En hoe bereid je je goed voor op een goede subsidieaanvraag? Leer het in deze praktijkgerichte eendaagse cursus.

Sportsubsidie basis: 17 mei
Sportsubsidie gevorderden: 25 mei en 8 juni

Bekijk het hele aanbod op FONTYS.NL/PRO

Compleet aanbod van opleidingen en cursussen voor een leven lang ontwikkelen / bewegen

KALENDER start opleidingen

Uitgelicht: online voorlichtingen 26 januari

TIP > 2 februari >  masterclass slapend oud worden

Ludus Zuid

 

Ludus Zuid is een opleidingsplatform op het gebied van scholing om vakkennis en- vaardigheden op te doen in de provincies Limburg, Brabant en Zeeland. De scholingen worden in verschillende vormen aangeboden waaronder cursussen en opleidingen, die gecentraliseerd zijn. Onze opleidingen en cursussen zijn opgenomen in het aanbod. Door bij- of nascholing kan jij als sportprofessional ontwikkelingskansen pakken met het oog op het veranderde werkveld.

STAP budget - Ontvang max € 1000,- scholingsbudget

STAP: Stimulering Arbeidsmarkt Positie - een initiatief van de overheid

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie.

MEER kansen op de arbeidsmarkt door opleiding

Met het geld uit het STAP-budget kunnen mensen een opleiding, training of cursus volgen. Met het STAP-budget wil de overheid mensen de mogelijkheid bieden om meer eigen regie te nemen bij het ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Werkenden en werkzoekenden hebben zo meer kansen om hun baan te houden of om een nieuwe baan te vinden. Bekijk de meest gestelde vragen over de Subsidieregeling STAP-budget voor meer informatie.

Nagenoeg alle cursussen en trainingen van Fontys komen in aanmerking voor het STAP budget. Meer informatie is te vinden op fontys.nl.

Workshops uitgelicht

Hybride begeleiden van studenten tijdens werkplekleren: aandacht voor vorm en focus
Begeleiding van studenten in zowel kernactiviteiten als het najagen van persoonlijke en professionele ontwikkelwensen is essentieel om studenten te helpen in hun professionalisering. In deze sessie stippen we voordelen, nadelen, en uitdagingen aan met betrekking tot het begeleiden van studenten tijdens werkplekleren met speciale aandacht voor hybride begeleidingsstructuren. Als rode draad hierdoorheen zal het samenspel tussen online en fysieke begeleiding staan.

Derk Bransen

TRANSITIE EDUCATIEVE OPLEIDINGEN
Opleiden van de best denkbare en wendbare onderwijsprofessional: dat is waar Transitie Educatieve Opleidingen voor staat. Ons werkveld is voortdurend in beweging, onderwijsinnovaties vragen om leraren met andere capaciteiten. Binnen de huidige opleidingen en de manier waarop deze georganiseerd zijn, kunnen we hier vaak onvoldoende invulling aan geven zonder de complexiteit en bijbehorende kosten nog verder te vergroten. Dit vraagt om het bundelen van krachten om zo samen vorm te geven aan het onderwijs van de toekomst. Benieuwd hoe we dit doen en voor wie? Kom dan naar deze informatieve sessie.

Dianne van der Heijden en Bart Raijmakers

FONTYS PRO / LLO BIJ SPORTHOGESCHOOL
Met het nieuwe team Onderzoek & Professionalisering willen we bruggen bouwen tussen onderwijs, onderzoek en werkveld. Dit doen we oa door het werkveld te verkennen, behoeftes te analyseren en passende oplossingen te bedenken zoals cursussen, incompany’s en begeleiding en advies. Hierdoor willen we bereiken dat je ook na je HBO jezelf blijft ontwikkelen met als doel: een leven lang bewegen voor iedereen.

Wil je meer weten, meedenken of heb je ideeën hiervoor, dan zie ik je graag tijdens deze online sessie!

Margje Moonen

HET OPLEIDEN VAN DE TOPSPORT EN TALENTCOACHES VAN DE TOEKOMST
In deze workshop krijg je inzicht in de opzet en de ontwikkeling van de nieuwe AD-Sport opleiding gericht op Topsport en talentcoaches. We zullen ingaan op de onderwijskundige-opzet van de opleiding, de inhoud, de samenwerking met het werkveld en de Sportbonden/NOC-NSF en de beoogde doelgroep voor deze nieuwe opleiding.

Jos Goudsmit, Roel Nabuurs en Carla Geurts

INTEGRAAL SAMENWERKEN, NOG VOLOP IN ONTWIKKELING
Mandy en Pim willen jullie graag vertellen op welke wijze we het integraal samenwerken binnen Eindhoven Sport hebben vormgegeven. De huidige werkwijze, de positieve punten, de onmogelijkheden en uitdagingen. Maar ook de meerwaarde van het integraal samenwerken binnen een Partnership.

Pim Hoefnagels en Mandy Nolte

FONTYS FOR SOCIETY
Fontys for Society is de ambitie waarin Fontys kiest voor een Talentgericht Fontys, een Onderzoekend Fontys en een Wendbaar Fontys. Overall wordt ingezet op de verdere transitie van een onderwijsinstelling naar een kennisgemeenschap waarbinnen studenten, docenten en het werkveld met elkaar werken aan het ontwikkelen van kennis en talent en het vorm geven aan de maatschappij van morgen. Dit gaan we mede doen in de vorm van Centres of Expertise (CoE’s). Wat betekent dit voor het lectoraat ‘Move to Be’ van Fontys Sporthogeschool? In deze sessie gaan we op onderzoek uit.

Steven Vos

WORKSHOP POWERPOINT
Voorbeelden van lelijke en nietszeggende animaties en overgangen in presentaties kennen we allemaal wel. Maar hoe kun je er nu voor zorgen dat vorm en beweging in je Powerpoint ook echt van toegevoegde waarde zijn? Enerzijds omdat het er professioneel uitziet, anderzijds omdat het een stuk structuur of extra inzicht kan bieden aan jouw verhaal. In deze inspiratiesessie laten we je zien hoe je deze extra diepgang kunt toepassen doormiddel van enkele eenvoudige nieuwe functies in Powerpoint en demonstreren we vormgeeftechnische inzichten die jou helpen om deze op een correcte manier in te zetten.

Mario Paiano

MULTIDISCIPLINAIR EN ONTWERPGERICHT OPLOSSEN
In deze sessie laten we zien wat de kracht is van multidisciplinair en ontwerpgericht zoeken naar oplossingen voor maatschappelijk problemen. We doen dit aan de hand van he onderwijsprogramma de Beweegontwerper en laten praktische voorbeelden zien uit deze minor.

Kevin Hoes, Len Kromkamp en Mark Janssen

partners