FONTYS SHARE
Online kennisevent

Donderdag 21 jan 2021
13.30 tot 17.00 uur

Wil jij extra kennis opdoen, ervaringen delen of sparren met een professional? Kom dan naar het vernieuwde online kennisevent van Fontys Sporthogeschool:

Fontys SHARE
Samen een leven lang bewegen

Fontys SHARE
online kennisevent voor het werkveld

Fontys SHARE is een online kennisevent speciaal opgezet voor het werkveld van sport, welzijn en gezondheid. We hebben een leuke en interessante mix van webinars opgezet met onderwerpen als ‘Vitaliteit op de werkvloer’, ‘Motivationeel leerklimaat in de les LO’, Evidence-based innoveren in het sociaal domein’, ‘Motiverend coachen’ en ‘Voedingsgedrag’. Fontys SHARE is gratis en zal volledig online plaatsvinden, waardoor iedereen in de gelegenheid is om deel te nemen.

Fontys Sporthogeschool nodigt je van harte uit om deel te nemen aan
‘Fontys SHARE – Samen een leven lang bewegen’.

Fontys Sporthogeschool gelooft dat ‘een leven lang bewegen’ mede gerealiseerd wordt door samen met studenten én werkveld in een inspirerende onderwijs- en onderzoeksomgeving te werken aan vernieuwende en voor de praktijk relevante oplossingen. Oplossingen om iedereen van jong tot oud verantwoord te laten bewegen. Om onze kennis en ervaring te delen organiseren we jaarlijks een kennisevent: Fontys SHARE. Zo blijf je op de hoogte van de laatste kennis en inzichten en word je geïnspireerd door succesvolle projecten uit de praktijk. 

Centrale Opening Fontys Share

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Programma

13:30 – 13:40

Centrale opening Fontys SHARE

13:45 – 14:25

Ronde 1 met keuze uit:

 • ‘Cijfers geven voor gym? Helemaal niks mis mee!’ | Lars Borghouts
 • ‘Bewegen in de openbare ruimte & beweegvriendelijke omgeving’ |  Maartje Kunen
 • ‘Move to health, vitaliteit op de werkvloer’ |  Frank Bauman
 • ‘Samen door – zet je weer in beweging’ | Eric-jan Pennock en Joost Oomen
 • ‘Subsidies in de sport’ | Ben Moonen
14:30 – 14:35

ENERGIZER BREAK

14:40 – 15:20

Ronde 2 met keuze uit:

 • ‘Motivationeel leerklimaat in de les LO’ | Gwen Weeldenburg
 • ‘Evidence-based innoveren in het sociaal domein’ | Kenny Janssen
 • ‘Motiverend coachen’ |  Karen Van Hoye
 • ‘Thuiswerktips: gezondheid, geluk en betere prestaties’ |  Dennis Arts
 • ‘Minder zitten, zo zit dat!’ | Mark Andriessen
15:25 – 15:30

ENERGIZER BREAK

15:35 – 16:15

Ronde 3 met keuze uit:

 • ‘Verbeter jouw onderwijspraktijk vanuit een onderzoekende aanpak’| Menno Slingerland
 • ‘Effectieve beweegstimulering op basisscholen, bewegen op en rondom school’ | Dave van Kann en Teun Remmers
 • ‘Gezond ouder worden’ | Lia Baars
 • ‘Voedingsgedrag’ |  Vincent Verdoorn en Evelien Backx
 • ‘Een Healthy Ageing Innovatieonderzoek’| Ellis Aertse
16:20 – 17:00 Spreker Steven Vos met   ‘Ik heb het (altijd / nog nooit) gedaan’
17:00

Afsluiting Fontys SHARE

Bij inschrijving meld je je aan voor het online event, inschrijven voor een specifieke webinar is niet nodig. Op de dag zelf kun je kiezen aan welke webinar je deel wilt nemen door op de betreffende webinar te klikken. Aansluitend kom je in de Teams meeting met de spreker. Het kan zijn dat de volgorde van webinars nog aangepast wordt. Als je je hebt ingeschreven, ontvang je een paar dagen voor aanvang alle benodigde informatie.

 

Webinars

Ronde 1
13:45 – 14:25 uur

Cijfers geven in de gymles? Helemaal niks mis mee! (Lars Borghouts)

Op steeds meer scholen willen vaksecties LO hun manier van beoordelen veranderen. Toverwoord is daarbij vaak ‘formatief’. In de praktijk leidt dit ertoe dat veel leraren zeggen dat ze geen cijfers meer willen geven voor gym. In deze sessie zal Lars Borghouts uitleggen waarom het afschaffen van cijfers niet per se een oplossing is, vooral als je niet precies weet wat je probleem is.

Bewegen in de Openbare Ruimte & Beweegvriendelijke omgeving (Maartje Kunen)

In deze tijd van Coronamaatregelen, is de openbare ruimte een perfect alternatief voor sport en bewegen. In dit webinar nemen we je mee in het stappenplan beweegvriendelijke omgeving en het stimuleren van sporten en bewegen in de openbare ruimte. Tevens delen we uitkomsten van ons onderzoek ‘Buurtsportcoach als katalysator voor beweeg-vriendelijke buurten’ en de daarbij horende online leeromgeving met jullie.

Vitaliteit op de werkvloer (Frank Bauman)

Waarom is gezondheidsbevordering op de werkplek belangrijk? Hoe stel je een programma samen? Waar moet je rekening meer houden?
Deze webinar over vitaliteit op de werkvloer geeft je de mogelijkheid om in aanraking te komen met het opzetten van een gezondheids-programma binnen je organisatie.

Lees meer…

Samen door – zet je weer in beweging (Eric-jan Pennock & Joost Oomen)

Heb je ondersteuning nodig om weer in beweging te komen dan koppelen wij je aan één van onze vrijwilligers, die door professionals opgeleid en begeleid worden. Samen met deze vrijwilliger bepaal je de te verwezenlijken doelen en werk je daar naar toe. Met een eenvoudig plan gaan we samen aan de slag en zetten wij je zo weer in beweging! Studenten Sportkunde van Partnership Breda vullen deze rol als vrijwilliger in met fysieke ondersteuning van de doelgroep, zodat studenten EN de cliënten zich kunnen ontwikkelen.

Subsidies in de sport (Ben Moonen)

De kans is groot dat jij als professional in de sport ieder dag bezig bent om Nederland een beetje sportiever en leefbaarder te maken. Een leukere plek om te leven, te wonen en te werken, ook voor die mensen die het net wat moeilijker hebben. Wist je dat de kans dan óók groot is dat je in aanmerking komt voor allerlei subsidies en fondsen? Dit webinar wordt verzorgd door Ben Moonen van Sportsubsidie.nl. Ben is dé specialist in Nederland op het vlak van subsidie- en fondsenwerving van sportprojecten.

Ronde 2
14:40 – 15:20 uur

Motivationeel leerklimaat in de les LO (Gwen Weeldenberg)

Leerlingen die vol enthousiasme deelnemen aan het bewegingsonderwijs is zeker niet in elke klas een vanzelfsprekendheid. Iedere leerling beleeft de les en beweegactiviteiten op zijn eigen manier. Wat de ene leerling leuk en motiverend vindt, ervaart de andere leerling mogelijk als vervelend en daarmee demotiverend. In dit webinar gaan we in op diverse didactische strategieën waarmee je als leraar lichamelijke opvoeding een leeromgeving kunt creëren die een positieve invloed uitoefent op de motivatie van jouw leerlingen.

Evidence-based innoveren in het sociaal domein (Kenny Janssen)

Het brede sociale domein van gezondheid, welzijn en sport worstelt nog steeds met het inzichtelijk maken van de effecten van maatschappelijke projecten. Het meten van deze effecten begint al bij de implementatie van nieuwe innovaties. In deze sessie presenteren we een model om nieuwe innovaties evidence-based te implementeren en te evalueren.

Motiverend coachen (Karen Van Hoye)

Motiverend coachen gaat uit van een vorm van begeleiding die erop gericht is om mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van een geloof in de veranderingsmogelijkheden die in elk individu schuilen. In deze webinar gaan we in op het verschil tussen bewust en onbewust gedrag en worden de basisprincipes van motiverend coachen toegelicht.

Lees meer…

Thuiswerktips: Gezondheid, geluk en betere prestaties (Dennis Arts)

Voor velen geldt bij thuiswerken: “Je houdt ervan of je haat het”. Voor velen is het ook een dilemma: werk ik nog thuis of leef ik op mijn werk? Wat is nog werk en wat is privé?  Als we optimaal willen functioneren terwijl de scheidslijnen tussen werk en privé nog verder vervagen, moeten we een holistisch perspectief overwegen van wat ‘privé’ inhoudt. Dit moeten we vervolgens gaan meenemen in ons ‘werk’.

Minder zitten, zo zit dat! (Mark Andriessen)

Effectieve manieren om het zitgedrag van jezelf, studenten én medewerkers aan te pakken.

We zitten tegenwoordig veel, maar dan ook véél meer. Zeker nu iedereen thuiswerkt. In deze sessie ga ik in op de gevolgen van het vele zitten én presenteer ik Evidence-Based manieren om het zitgedrag van jezelf, studenten en medewerkers aan te pakken.

Ronde 3
15:35 – 16:15 uur

Verbeter jouw onderwijspraktijk vanuit een onderzoekende aanpak (Menno Slingerland)

In de dagelijkse onderwijspraktijk loop je regelmatig tegen uiteenlopende uitdagingen aan. Hoe zal ik mijn lessen vormgeven? Op welke manier ga ik mijn leerlingen beoordelen? Hoe houd ik orde in die ene lastige klas? Hoe zorg ik ervoor dat mijn school meer beweegactief wordt? Dergelijke uitdagingen vragen om een systematische aanpak. In deze workshop reikt Menno Slingerland een stapsgewijs en praktijkgericht onderzoekskader aan om jouw dagelijkse onderwijspraktijk op eenvoudige wijze te verbeteren of verder te ontwikkelen.

Effectieve beweegstimulering op basisscholen, bewegen op en rondom de basisschool. (Dave van Kann en Teun Remmers)

In deze presentatie gaan we in op de meest actuele stand van zaken rondom de hoeveelheid lichaamsbeweging van leerlingen. We tonen op basis van Nederlandse studies wat hierin de rol van de omgeving op en rondom scholen is, zowel op basisscholen als ook de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Daarnaast gaan we dieper in op beweegstimulering op en rondom scholen. Hierin staan we expliciet stil bij de stappen die nodig zijn om tot een succesvolle aanpak te komen om bewegen effectief en langdurig positief te beïnvloeden.

Lees meer …

Gezond ouder worden (Lia Baars)

Een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van deze tijd is de vergrijzing van onze samenleving. Door gezondheid anders te benaderen dan we nu doen en meer in te zetten op preventie en gedragsverandering kunnen we zelf invloed uitoefenen op hoe gezond we ouder worden. In deze sessie belichten we de noodzaak en de kans van zo’n andere benadering van gezondheid.

Voedingsgedrag (Vincent Verdoorn en Evelien Backx)

Er is veel aandacht voor gezonde voeding in de media. Waarom is het ondanks al die informatie zo moeilijk om gezonder te eten? In deze workshop komen de basisprincipes van een voedingsinterventie aan bod door gebruik te maken van het COM-b gedragsveranderingsmodel.

Een Healthy Ageing Innovatieonderzoek (Ellis Aertse)

Voor de Master Healthy Ageing Professional heb ik innovatieonderzoek gedaan naar uitdagingen van werknemers met jonge kinderen en welke innovatie de werkgever hiervoor in kan zetten. Ik neem je graag mee in welke methode ik hiervoor heb gebruikt.

Spreker Steven Vos

‘Ik heb het altijd/nog nooit gedaan’ 

De een zoekt stabiliteit, zekerheid en houdt graag vast aan gewoontes. De ander dwaalt graag af van de gebaande paden en heeft nood aan uitdaging en vernieuwing. Als we een leven lang bewegen willen realiseren, dan hebben we de ene en de andere samen nodig. Maar hoe dan?


Prof. dr. Steven Vos is 
lector Move to Be bij Fontys Sporthogeschool en hoogleraar ‘Design and Analysis of Intelligent Systems for Vitality and Leisure Time Sports’ aan de TU/e. Daarnaast is hij verbonden aan de KU Leuven. Samen met een team van enthousiaste onderzoekers wil hij nadrukkelijk bijdragen aan het slim en duurzaam verankeren van verantwoord sporten en bewegen, onder meer door het stimuleren en faciliteren van een actieve levensstijl op maat van personen, hun omgeving en de setting waarin ze vertoeven. Zijn onderzoek situeert zich op het snijvlak van de psychologie, de bewegingswetenschappen, het industrial design en de data science.

Master worden in Sport of in Healthy Ageing?

Meld je aan voor één van onze online voorlichtingen voor de master Sport en Bewegingsonderwijs of de master Healthy Ageing Professional op 27 januari 2021. Zien we je dan?

Volg ons op Twitter of LinkedIn om op de hoogte te blijven van nieuws voor het werkveld >