Koningsspelen 2021

 

“Het doel van deze spelen is om kinderen in het primaire onderwijs te laten ervaren hoe leuk sport en bewegen is.”

 

Dinsdag 27 april is Koningsdag en dit jaar brengt de koning met zijn gezin een bezoek aan Eindhoven. De stad waar Fontys Sporthogeschool gevestigd is en vanuit deze stad invulling geeft aan een leven lang bewegen, door middel van het opleiden van sport- en beweegspecialisten. Dit doen we samen met onze partners uit het werkveld in Zuid-Nederland. Voorafgaand aan Koningsdag zijn op vrijdag 23 april de Koningsspelen georganiseerd. Het doel van deze spelen is om kinderen in het primaire onderwijs te laten ervaren hoe leuk sport en bewegen is. Een belangrijke dag die we als Fontys natuurlijk niet ongemerkt voorbij kunnen laten gaan.

Koppeling aan onderwijs van Sportkunde

De Koningsspelen is tevens de aftrap van een blok uit het onderwijsprogramma van eerstejaars Sportkunde studenten aan Fontys Sporthogeschool. Een blok onderwijs waar het thema Organiseren van sport- en beweegaanbod centraal staat. In dit blok gaan de studenten een sportweek organiseren op een 60-tal basisscholen in zeven verschillende gemeenten in Zuid-Nederland.

De Koningsspelen zijn voor de eerstejaars Sportkunde studenten een eerste kennismaking met de doelgroep (e.g., basisschoolkinderen) en daarom werkt Fontys graag mee aan de uitvoering van deze interessante en leerzame dag. Daarnaast creëren we maatschappelijke impact door meer dan 10.000 basisschoolleerlingen deel te laten nemen aan deze sportieve dag. De eerstejaars studenten focussen zich dus vooral op de uitvoerende taken terwijl de tweedejaars studenten meer een coördinerende rol vervullen. Onze tweedejaars studenten organiseren deze dag vanuit onze partnerships met de deelnemende gemeenten. We zien dus een duidelijke win-win-situatie voor zowel onze partners (gemeenten en scholen) als onze studenten.

In het onderwijsblok dat start na de Koningsspelen gaan de eerstejaars Sportkunde studenten aan de slag met het organiseren van een volgend evenement: de sportweek. De uitvoering van de sportweek zal plaatsvinden van 21 tot en met 25 juni aanstaande.

Wist je dat …

… de gemeenten Breda, Den Bosch, Eindhoven, Roosendaal, Valkenswaard, Venlo en Weert deelnamen?
… er ongeveer 60 basisscholen en 10.000 basisschoolleerlingen meededen aan de Koningsspelen?
… er 240 eerstejaars en 120 tweedejaars Sportkunde studenten met de organisatie en uitvoering van de Koningsspelen bezig waren?