Nieuw carrièrepad voor buurtsportcoaches

‘Ben je nu werkzaam als buurtsportcoach en wil je graag bijblijven op je vakgebied dan is de cursus Bewegen in de Openbare Ruimte (BIOR) een goede keuze.’

Dennis Arts

Fontys Sporthogeschool

De Buurtsportcoach

Sinds 2008 maken gemeenten gebruik van de subsidie regeling Brede Regeling Combinatiefuncties, oftewel de ‘Buurtsportcoach regeling’. Inmiddels zijn er ruim 5000 buurtsportcoaches actief om allerlei verschillende doelgroepen een leven lang te laten sporten en bewegen. De Buurtsportcoach draagt bij aan de samenwerking tussen organisaties zoals welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, jeugdzorg en kinderopvang. Zij organiseren activiteiten en stimuleren afstemming tussen deze partijen. De Buurtsportcoach heeft een groot netwerk van sportaanbieders (in de buurt) om zo een gezamenlijk sport- en beweegprogramma op te stellen met als doel bij iedereen een duurzame en structurele sport- en beweegdeelname te realiseren.

Ontwikkelingen

Het vak van Buurtsportcoach ontwikkelt zich in een razend tempo in een steeds complexer werkveld en dat vraagt veel van de huidige professionals. Daarom is vanuit het ondersteunend programma Landelijke Academie Buurtsportcoaches het initiatief genomen om een carrièrepad te ontwikkelen. Dit carrierepad bestaat uit een raamwerk dat uiteindelijk vertaald is naar 4 generieke functiebeschrijvingen: buurtsportcoach A t/m D, inclusief ondersteunend materiaal om dit toe te passen. Het doel van het carrièrepad is om de kwaliteit, professionaliteit en vakbekwaamheid van buurtsportcoaches te bevorderen. Naast persoonlijke ontwikkeling, het creëren van een eerlijk speelveld en goed werkgeverschap wordt ook mobiliteit tussen werkgevers en een betere aansluiting tussen opleiding/onderwijs en praktijk door dit instrument mogelijk gemaakt.  

Fontys Sportkunde en de Buurtsportcoach

Vanuit Fontys Sportkunde zijn ze al geruime tijd betrokken bij het opleiden van de Buurtsportcoach. Het opleidingsprogramma van Sportkunde richt zich, sinds de start in 2002, op sport- en beweegstimulering en sinds het begin van de regeling (2008) zijn er al alumni die werkzaam zijn als Combinatiefunctionaris, later Buurtsportcoach. Sinds de onderwijsvernieuwing in 2016 leidt Fontys Sporthogeschool expliciet studenten op tot het profiel Buurtsportcoach.

Ook onderzoeksmatig houdt Fontys Sporthogeschool zich al geruime tijd bezig met de Buurtsportcoach. Naast een evaluatieonderzoek samen met het Mulier Instituut zijn ze nu penvoerder in een groot tweejarig onderzoekstraject. Dit wordt mede gefinancierd door Regieorgaan SIA onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), waarbij onderzocht wordt hoe we de buurtsportcoaches beter kunnen toerusten om als schakel tussen beleidsmakers en inwoners, samen met andere professionals, beweegvriendelijke buurten te faciliteren, realiseren of beter gebruiken. Het resultaat hiervan is een online leeromgeving, toegankelijk voor iedereen. Lees hierover meer in dit artikel in het vakblad van Sport & Gemeenten.

Bij- en nascholing

Fontys Sportkunde is aangesloten bij de Landelijke Academie Buurtsportcoaches waarbij we als opleider de rol pakken bij het bij- en nascholen van de Buurtsportcoaches. Met de komst van het raamwerk en de functieprofielen kunnen we een beter aanbod realiseren. Vandaar dat we deze ontwikkeling ook ondersteunen. Via de bachelor Sportkunde word je opgeleid tot Buurtsportcoach C en D. Maar via het bij- en nascholingen aanbod kun je ook stappen zetten in je eigen ontwikkeling.  

Ben je dus nu werkzaam als buurtsportcoach en wil je graag bijblijven op je vakgebied dan is de cursus Bewegen in de Openbare Ruimte (BIOR) een goede keuze. Deze cursus, die ontwikkeld is door SSNB en Fontys Sporthogeschool, biedt handvatten om zelf aan de slag te gaan en om BIOR een plek te geven binnen je gemeente. Je vergaart kennis over BIOR, de omgevingswet en de haakjes die gemaakt kunnen worden met andere beleidsterreinen zoals sociaal domein, ruimtelijke ordening en volksgezondheid. Vervolgens kun je met de opgedane kennis zelf aan de slag met een eigen casus. 

Meer weten?

Wil je meer weten wat Fontys Sporthogeschool voor jou of jouw organisatie kan betekenen? Kijk dan eens op Fontys Sporthogeschool – voor professionals en werkgevers of neem contact op voor een advies of traject op maat. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws op het gebied van onderzoeken en professionalisering, kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief of ons volgen op LinkedIn.

Bron en meer informatie over het carrièrepad zie https://sportindebuurt.nl/professionalisering/carrierepad/