Masteropleiding voor de docent LO – wat is dat precies?

Waarom zou je als docent Lichamelijke Opvoeding kiezen voor een masteropleiding en wat is een masteropleiding voor een leraar LO?

 

Juist nu, tijdens de coronapandemie, lijkt de urgentie om meer te bewegen op school nóg groter.

 

De huidige pandemie zorgt voor steeds maar weer wisselende beperkingen én mogelijkheden voor het bewegingsonderwijs. Het zijn juist de meest innovatieve leraren en vaksecties die daarmee het beste kunnen omgaan. De master Sport- en Bewegingsonderwijs van Fontys ALO Eindhoven leert je als leraar LO je eigen praktijk en die van je school te onderzoeken en innoveren. Ook lever je een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het vak.  

Master Sport- en Bewegingsonderwijs bij Fontys Sporthogeschool

Het vak lichamelijke opvoeding, of bewegingsonderwijs, wil jeugd bekwaam maken voor een levenslange actieve leefstijl. Als docent LO en vakdocent draag je hieraan bij, maar wellicht wil je dat nóg diepgaander doen. In de master Sport- en Bewegingsonderwijs doe je de kennis en kunde op om de (eigen) LO-omgeving te vernieuwen. Deze master legt het accent op het beïnvloeden van gedrag, het verbinden van school, sport en omgeving en curriculumvernieuwing binnen de Lichamelijke Opvoeding. Je bent hierna in staat om goed onderbouwd praktijkveranderingen door te voeren. 

“Je leert op een systematische, wetenschappelijk goed onderbouwde manier het LO-curriculum te verbeteren en sport en bewegen een meer centrale positie op school te geven.”

Dave van Kann

“De master SBO zorgt voor meer diepgang in jouw handelen als leraar LO en stelt je beter in staat om de keuzes die jij in jouw onderwijspraktijk maakt te verantwoorden richting bijvoorbeeld leerlingen, collega’s, management of ouders.”

Gwen Weeldenburg

“Studenten zijn gewoon heel tevreden over onze master Sport- en Bewegingsonderwijs! Niet voor niets hebben we al enkele keren het predicaat ‘Top-opleiding’ gekregen in de Keuzegids Masters.”

Lars Borghouts

Meerdere masteropleidingen in Nederland

Er zijn diverse masteropleidingen in Nederland speciaal gericht op het vak LO. Hanzehogeschool en Fontys Sporthogeschool verzorgen de master Sport- en Bewegingsonderwijs. Wil je meer weten wat de masteropleidingen voor een docent LO inhoudt, lees dan eens het artikel ‘Masteropleidingen voor leraren LO – Wat zijn dat nou eigenlijk?’ uit Lichamelijke Opvoeding, het vakblad van KVLO. 

Vraag op tijd de lerarenbeurs aan

Wanneer je als leraar een master wilt gaan volgen, kun je de kosten daarvan grotendeels  terugkrijgen via de lerarenbeurs, die ook nog eens een aantal uren vervanging betaalt aan je werkgever. Dat maakt het volgen van deze master extra interessant voor zowel jezelf als je werkgever. Zorg wel dat je er op tijd bij bent bij het aanvragen van de lerarenbeurs want wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De lerarenbeurs kun je aanvragen vanaf 1 april.