Bewegend leren kan een positieve bijdrage leveren aan zowel bewegen als leren op school

 

Juist nu, tijdens de coronapandemie, lijkt de urgentie om meer te bewegen op school nóg groter.

 

Elk kind verdient de kans zich fysiek en cognitief optimaal te ontwikkelen. De schooldag is echter vanuit fysiek perspectief het meest inactieve deel van de dag. Bewegend leren kan een positieve bijdrage leveren aan zowel bewegen als leren op school.

Betere leerprestaties

Bewegend leren is een geschikte manier om kinderen meer te laten bewegen tijdens de schooldag, terwijl het ook kan leiden tot betere schoolprestaties (Mullender­Wijnsma et al., 2016; Szabo­Reed et al., 2019), veelal via verbeterde concentratie, taakgerichte werktijd en verbeterde executieve functies van leerlingen. Hiermee biedt bewegend leren dus een mogelijke oplossing voor de teruggang in de resultaten rondom taal en rekenen. Beweegstimulering wordt hiermee als mid­del ingezet met als doel de leerprestaties te bevorderen. Mede door deze win-winsituatie krijgt bewegend leren ook steeds meer opvolging op scholen. Er liggen echter nog volop kansen om meer scholen te laten profiteren van bewegend leren.

Voor scholen die het bewegend leren graag willen implementeren, maar (nog) niet weten hoe dit aangepakt moet worden, lijkt het in eerste instantie belangrijk hen te laten ervaren dat bewegend leren niet per se ingewikkeld hoeft te zijn. Het aanbieden van trainingen bleek in de praktijk zowel functioneel voor het wegnemen van zorgen omtrent tijds­ druk, maar eveneens een essentiële stap om kennis en vaardigheden te vergroten. Lees het hele artikel om meer te weten te komen over bestaande technieken.

Pas bewegend leren eerst toe op de meest ingeplande vakken zoals rekenen en taal

Er liggen nog volop kansen om meer scholen te laten profiteren van bewegend leren. In het vakblad JSW staat het volledige artikel geschreven door Mieke Akkermans, Esther Hartman, Marijke Mullender-Wijnsma en Dave van Kann.

MASTER sport- en bewegingsonderwijs

Het vak lichamelijke opvoeding, of bewegingsonderwijs, wil jeugd bekwaam maken voor een levenslange actieve leefstijl. Als docent LO en vakdocent draag je hieraan bij, maar wellicht wil je dat nóg diepgaander doen. In deze master doe je de kennis en kunde op om de (eigen) LO-omgeving te vernieuwen.

De master Sport- en Bewegingsonderwijs legt het accent op het beïnvloeden van gedrag, het verbinden van school, sport en omgeving en curriculumvernieuwing binnen de LO. Je bent hierna in staat om goed onderbouwd praktijkveranderingen door te voeren.

Iets voor jou?
Geef je dan op voor de online voorlichting.