intersectoraal samenwerken met de buurtsportcoach aan een beweegvriendelijke omgeving

“Wanneer in coronatijd binnensport-
accommodaties sluiten,
is de openbare ruimte een fijn alternatief voor sport en bewegen”
Maartje Kunen

Toegenomen aandacht voor een beweegvriendelijke omgeving

Wanneer in coronatijd binnensportaccommodaties sluiten, sport in groeps- of teamverband niet meer plaats mogen vinden en verenigingen hun activiteiten deels moeten opschorten is de openbare ruimte een fijn alternatief voor sport en bewegen. Ongeorganiseerd, maar ook georganiseerd, bijvoorbeeld door buurtsportcoaches. Op de website Sport en bewegen in de buurt lezen we over buurtsportcoaches die inwoners meenemen voor een wandeling of met kinderen op ‘berenjacht’ gaan, beweegmakelaars die buiten activiteiten organiseren, of buurtsportcoaches die toezicht houden op openbare sportplekken en hangplekken om samenscholing te voorkomen.

Buurtsportcoach als katalysator voor beweegvriendelijke buurten

In dit onderzoek werken we vanuit het lectoraat Move to Be van Fontys Sporthogeschool in een onderzoeks consortium, samen met werkveldpartners en buurtsportcoaches aan een online leeromgeving voor Buurtsportcoaches om ze te ondersteunen bij het werken in of aan een beweegvriendelijke omgeving. Buurtsportcoaches spelen een belangrijke verbindende rol in het werken in of aan een beweegvriendelijke omgeving. Dat is niet eenvoudig en vereist intersectoraal samenwerken in een complexe omgeving. 

Dat intersectoraal samenwerken niet eenvoudig is horen we in bijna elke gemeente. Het kost aardig wat lobbywerk en “je moet soms gewoon een afspraak in de agenda van je collega claimen”, zoals we van een projectleider in een grote gemeente horen. “Je legt dan niet beslag op iemands tijd, maar je probeert dan juist mee te denken en te helpen. En als je die meerwaarde kunt laten zien, dan gaat het wel goed!” De ene moet echt zelf zijn of haar netwerk nog opbouwen, een ander kan varen op het netwerk wat een voorganger heeft opgebouwd en onderhouden of op het netwerk van een collega. Een beleidsmedewerker uit het fysieke domein van een kleinere gemeente benoemt “de laatste jaren veel geïnvesteerd te hebben in de samenwerking met het sociaal domein. Dat is niet vanzelfsprekend, wij spreken gewoon echt een heel andere taal en formuleren onze ambities op een andere manier”. Een andere grote gemeente geeft aan dat door gebiedsgericht te werk te gaan, grote vraagstukken meer integraal aangepakt worden en meer buiten domeinen wordt gekeken.


In het vakblad Sport & Gemeenten staat het volledige artikel, geschreven door Maartje Kunen, Anneke Von Heijden-Brinkmans, Steven Vos, Joost Welten en Ingrid Wijntjens. Indien u meer wilt weten over het onderzoeksproject ‘Buurtsportcoach als katalysator voor beweegvriendelijke buurten’ bezoek dan onze themapagina op dit platform.

“Buurtsportcoaches spelen een belangrijke verbindende rol in het werken aan een beweegvriendelijke omgeving.” aldus Maartje Kunen, docent en onderzoeker Fontys Sporthogeschool
Bron: Sport & Gemeenten | December 2020

Auteurs: Maartje Kunen, Anneke Von Heijden-Brinkman, Steven Vos, Joost Welten & Ingrid Wijntjens.

Meer weten of leren over Bewegen in de openbare ruimte en de beweegvriendelijke omgeving?

Ontdek de cursus Bior

 

De cursus Bewegen In de Openbare Ruimte is bedoeld voor buurtsportcoaches en andere professionals die aan de slag willen met een beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte. De cursus wordt aangeboden door Fontys Sporthogeschool en Stichting Sportservice Noord Brabant.

Tijdens de cursus maak je kennis met trends en ontwikkelingen, leer je hoe je het thema kunt agenderen binnen je gemeente of organisatie (beleid en praktijk) en ga je aan de slag met een eigen ingebrachte casus uit jouw werkgebied. Hierbij leer je welke processtappen gezet kunnen worden bij de ontwikkeling van een beweegvriendelijke omgeving.

Interessant of meer weten? Kijk dan snel op Leerlijn BIOR bij Fontys Sporthogeschool.