NOS nieuws: ‘gymdocenten worstelen met beoordelen’

Het lectoraat Move to Be van Fontys Sporthogeschool houdt zich al jaren bezig met onderzoek op het gebied van toetsen & beoordelen binnen het vakgebied LO. Dat het een relevant onderwerp is blijkt maar weer. NOS stories maakte er een mooi item over met daarin Lars Borghouts van Fontys Sporthogeschool als expert aan het woord. 

Na het succesvolle optreden van Lars Borghouts van Fontys Sporthogeschool in de veelbekeken video ‘De waarde van de Coopertest’ van NOS Stories, is Lars gevraagd om over een opvolgend thema zijn professionele mening te geven: ‘De waarheid over gym-beoordeling.’ Inmiddels heeft ook NOS.nl daar een item van gemaakt.

De NOS belde met tientallen gymdocenten omtrent het ‘beoordelen van een gymles’ en vele van hen worstelen hiermee. Gaat het om inzet en motivatie of hoe ver je kunt speerwerpen of hoe goed je kunt volleyballen? En is het wel goed om leerlingen te beoordelen hoe sportief ze al zijn? NOS Stories gaat in gesprek met docenten, experts en leerlingen. Bekijk het bijhorende filmpje ‘de waarheid over gym-beoordeling’.

Bron: NOS

Lectoraat Move to Be – Fontys Sporthogeschool

Het lectoraat Move to Be is verantwoordelijk voor de stimulering, organisatie en coördinatie van het onderzoek van Fontys Sporthogeschool. De professionalisering van studenten, docenten en werkveld door middel van toegepast, praktijkrelevant onderzoek vormt het uitgangspunt. De kennisontwikkeling in het lectoraat staat primair ten dienste van het onderwijs en het werkveld, maar dient tevens relevant te zijn voor het wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek.
Het lectoraat is gekoppeld aan de verschillende opleidingen van Fontys Sporthogeschool: de bachelor opleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding, de bacheloropleiding Sportkunde, de master Sport- en Bewegingsonderwijs en de master Healthy Ageing Professional. Het lectoraat Move to Be, onder leiding van lector Steven Vos, doet al jaren onderzoek op het gebied van toetsen en beoordelen binnen het vakgebied LO.

Master Sport- en Bewegingsonderwijs

Om het bewegingsonderwijs op scholen echt te vernieuwen zijn master-opgeleide LO-docenten nodig. Zij kunnen het vak evidence-based verbeteren, zodat leerlingen weer goed leren bewegen en fitter en gezonder worden. Bovendien kijken masters breder: naar de gezonde school, buitenschools bewegen, een stimulerende schoolomgeving.’ Teun Remmers en Lars Borghouts, beiden lid van het lectoraat, roepen docenten LO dan ook op om de deeltijd masteropleiding Sport- en Bewegingsonderwijs te gaan doen en vragen scholen om dit te faciliteren. ‘Een master heeft een echte meerwaarde voor de school en de leerling’, aldus Teun.