Open platform ‘eenlevenlang bewegen.nu’ gelanceerd

Fontys Sporthogeschool in Eindhoven heeft een website geopend voor alle Nederlandse maatschappelijke organisaties die oplossingen bedenken om iedereen van jong tot oud meer te laten bewegen. Het open platform eenlevenlangbewegen.nu ging live tijdens de tweede editie van het Fontys-evenement FeStivHal op maandag 3 februari.

De nieuwe website is een online verzamelplaats waar allerlei partijen in het welzijnswerk, sport, onderwijs en onderzoek hun kennis, ervaringen en projecten op het gebied van bewegen met elkaar kunnen delen. Het doel is om elkaar te inspireren en samenwerking te stimuleren. Nederlanders van alle leeftijden bewegen steeds minder, waardoor gezondheidsrisico’s ontstaan. Het nieuwe platform brengt mensen en organisaties bij elkaar rond de thema’s gezonde leefstijl en bewegen en wil zo vernieuwende initiatieven stimuleren en delen.

FeStivHal

Het digitale platform is verbonden aan het fysieke evenement FeStivHal, dat Fontys Sporthogeschool voor de tweede keer organiseerde. Ook daar kwamen partijen samen om elkaar te informeren over de projecten waar ze mee bezig zijn. Het eerste FeStivHal was vorig jaar nog intern, voor collega’s onderling. Tijdens de tweede editie waren ook alumni van Fontys Sporthogeschool en professionals van overheden en maatschappelijke organisaties op het gebied van bewegen uitgenodigd. Zo’n 150 bezoekers namen tijdens de zogenaamde werkveld-studiedag deel aan bijna 30 workshops van ’s middags tot ’s avonds.

Eigen projecten

In de workshops werd onder meer een aantal onderzoeksprojecten vanuit het lectoraat van Fontys Sporthogeschool toegelicht. Bijvoorbeeld de KEIGAAF-aanpak, die aantoont dat basisscholen al met beperkte middelen het beweeggedrag en de gezondheid van hun leerlingen gunstig kunnen beïnvloeden. Of de SALTO-studie die voorlopig bewijs levert dat basisschoolkinderen, die de gymles krijgen van een vakleerkracht bewegingsonderwijs, zich motorisch beter ontwikkelen dan wanneer de groepsleerkracht de gymles geeft. Vanuit de masteropleiding Healthy Ageing Professional werd aangetoond dat het organiseren van sportieve evenementen een succesvolle interventie tegen eenzaamheid kan zijn.

Uit het werkveld

Er waren ook workshops vanuit het ‘werkveld’, externe partijen waar vaak voormalige studenten van Fontys Sporthogeschool werken. Zo sprak oud-student Marnik Gommers over zijn project HealthyLIFE van stichting Ecsplore namens een aantal Limburgse gemeenten. Het nieuwe programma is een uiterst succesvolle gecombineerde leefstijlinterventie voor volwassenen met overgewicht. In twee jaar tijd leren mensen hoe zij hun leven door een actieve leefstijl, gezonde voeding en structureel bewegen weer een positieve draai kunnen geven. Inmiddels heeft het programma al 800 kwetsbare mensen aan het bewegen gekregen. ‘Het werkt omdat alles centraal wordt georganiseerd. Een leefstijlcoach hoeft niet alles zelf te regelen, aldus Marnik. Twee andere oud-studenten van Fontys Sporthogeschool, Kim van den Dungen en Guus van den Heuvel, presenteerden Cityboost, een vernieuwend subsidieproject van de sportstimulerings-organisatie van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Jongeren van 12 tot 30 jaar met een goed idee voor een project voor jongeren kunnen hun idee pitchen en krijgen, indien gekozen, geld om het initiatief uit te voeren. ‘Hartstikke spannend, omdat zij het geld echt op hun eigen rekening krijgen’, aldus Kim. Inmiddels zijn al 55 aanvragen uitgevoerd en zijn alweer 20 nieuwe projecten geselecteerd, waaronder veel initiatieven op het gebied van bewegen.

Beleidsadviezen

De workshops besteedden ook aandacht aan de beleidsmatige kant van sport- en bewegingsmanagement. Bijvoorbeeld: worden belangrijke beslissingen bij overheden en maatschappelijke organisaties echt op basis van feiten genomen? Een deelnemer gaf een voorbeeld uit zijn gemeente: ‘Wij hebben een beweegmakelaar in dienst genomen om mensen vanuit onze interventieprogramma’s beter te laten doorstromen naar ons bestaande sport- en beweegaanbod. Deze beslissing hebben we vooral op basis van gesprekken met de doelgroep genomen. Misschien hadden we meer feitelijke bronnen of adviezen van experts moeten gebruiken.’ Een ander beleidsmatig advies kwam van docent-onderzoekers Teun Remmers en Lars Borghouts van Fontys Sporthogeschool. Om het bewegingsonderwijs op scholen echt te vernieuwen zijn master-opgeleide LO-docenten nodig. Teun: ‘Zij kunnen het vak evidence-based verbeteren, zodat leerlingen weer goed leren bewegen en fitter en gezonder worden. Bovendien kijken masters breder: naar de gezonde school, buitenschools bewegen, een stimulerende schoolomgeving.’ Teun en Lars roepen docenten LO dan ook op om de deeltijd-masteropleiding Sport- en Bewegingsonderwijs te gaan doen en vragen scholen om dit te faciliteren. ‘Een master heeft een echte meerwaarde voor de school en de leerling’, aldus Teun.

Doe-houding

Met de open website en het FeStivHal neemt Fontys Sporthogeschool het voortouw om de krachten op het gebied van bewegen te bundelen. ‘Die rol past ons’, zegt directeur Matty van Est. ‘Wij leiden beweegspecialisten op bachelor- en masterniveau op, die naar alle haarvaten van de samenleving uitstromen. Ook hebben wij partnerships met gemeenten, primair en voortgezet onderwijs. Vanuit ons lectoraat Move to Be werken wij veel samen met andere onderzoeksinstituten en universiteiten. Fontys Sporthogeschool heeft dus het brede netwerk om verbindingen tussen onderwijs, onderzoek en het werkveld tot stand te brengen. Daarnaast hebben onze medewerkers en studenten enorm veel drive om te vernieuwen en over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken. Die veranderingsgezinde en coöperatieve doe-houding is essentieel. Want als wij in Nederland mensen meer willen laten bewegen hebben we elkaar én anderen keihard nodig’, aldus Van Est.