Abdijentocht Tongerlo – Hasselt – Averbode

Uit onderzoek, uitgevoerd door het lectoraat Move to Be, blijkt dat 95 procent van de deelnemers, zowel wandelaars als lopers, tevreden tot zeer tevreden is over de Abdijentocht. Een tocht waar ruim 4500 mensen aan hebben deelgenomen. Dit onderzoek is uitgezet om meer inzicht te krijgen in het profiel van wandelaars en lopers. Bij de hardlopers heeft ruim 30 procent de vragenlijst ingevuld. Bij de wandelaars is dit ruim 40 procent.

Profiel wandelaars
Voor meer dan de helft van de deelnemers is de Abdijentocht het enige wandelevenement in de afgelopen 12 maanden. Ruim één op de drie deelnemers ziet wandelen als hoofdactiviteit maar beoefent naast wandelen nog een andere beweegactiviteit of sport. De hoofdredenen om te wandelen zijn ontspanning en gezondheid, gevolgd door sociale contacten en het wandelen om te verbeteren. Opvallend is dat meer dan de helft van de wandelaars geen monitoringsapparaat gebruikt tijdens het wandelen. Iets meer dan 40 procent gebruikt een horloge, app of activity tracker ter ondersteuning. Voor meer informatie over dit onderzoek zie de bijgevoegde factsheet.

Profiel lopers

Voor slechts één op de zes deelnemers is de Abdijentocht het enige loopevenement in de afgelopen 12 maanden. 44 procent heeft binnen deze periode zelfs aan vijf of meer loopevenementen deelgenomen. Meer dan de helft van de deelnemers ziet lopen als hoofdsport maar beoefent naast lopen nog een andere sport. De hoofdredenen om te lopen zijn gezondheid en het lopen te verbeteren, gevolgd door sociale contacten. Opvallend is dat slechts een op de zeven lopers geen monitoringsapparaat gebruikt tijdens het lopen. Iets meer dan 85 procent van de lopers gebruikt een horloge, app of activity tracker ter ondersteuning.

Voor meer informatie over dit onderzoek zie de bijgevoegde factsheet.
Voor meer informatie over de Abdijentocht klik hier.